SKUPŠČINA

Skupščina NK Naklo, predvidena za 26.5.2019, se prestavi na 9.6.2020, lokacija in ura ostaneta nespremenjeni.