Obnašanje

NK Naklo predstavlja kodeks obnašanja vseh ljudi, ki na kakršenkoli način sodelujejo v NK Naklo (funkcionarji, trenerji, igralci …). Oseba, ki želi delovati v NK Naklo, mora sprejeti in posledično delovati v skladu s kodeksom obnašanja, ki temelji na naslednjih postavkah:

Moralne vrednote:
100% stojimo za visokimi moralnimi vrednotami kot so (integriteta, poštenost, zaupanje, iskrenost, neposrednost, prijateljstvo, ljubezen)

100% iskrenost:
Vse si povemo v obraz, nikoli ne govorimo o nekom za njegovim hrbtom, vse stvari, ki se tičejo kluba, ostanejo znotraj kluba …


100% zaupanje:
Ko je nekomu dana neka naloga, vanj popolnoma zaupamo in ga spodbujamo.

100% odgovornost:
Za vsa svoja dejanja prevzemamo odgovornost in je ne prelagamo na druge.

Iščemo rešitve:
Za izzive, ki nam prekrižajo pot, vedno iščemo rešitve, nikoli se ne osredotočamo na probleme.

Zmoremo:
V našem besednjaku ne obstajajo besede kot so to je nemogoče, ne zmorem … Vedno iščemo način, kako lahko uresničimo določeno stvar.

Vera v uspeh:
100% verjamemo, da nam bo uspelo in delamo vse, kar je v naši moči, da uspeh dosežemo.

Iskanje dobrih točk:
V vseh ljudeh, dogodkih in stvareh iščemo in se osredotočamo na pozitivne stvari.

Spodbujanje soljudi:
V vsaki situaciji spodbujamo ljudi, da dajo od sebe vse, kar lahko.

Prijaznost:
V vseh situacijah smo prijazni do soljudi.

Lojalnost:
Zvesti smo NK Naklo.

Spodbujamo komunikacijo:
Vedno smo pripravljeni na pogovor, saj tako najbolj učinkovito rešujemo izzive.

Osredotočamo se sami nase:
Vedno smo osredotočeni nase, sodniki naj opravljajo svoje delo, mi pa svojega.