Redna skupščina 2015

VABILO

Vabimo vas na redno letno skupščino Nogometnega kluba Naklo,
ki bo v četrtek, 19. februarja 2015, ob 18. uri,
v dvorani Doma Janeza Filipiča v Naklem.

 

 

 Dnevni red:
1. Otvoritev in imenovanje organov skupščine
2. Poročilo verifikacijske komisije
3. Poročilo upravnega odbora za leto 2014 in finančno poročilo
4. Poročilo nadzornega odbora za leto 2014
5. Poročilo disciplinske komisije za leto 2014
6. Potrditev poročil UO, NO in DK
7. Plan dela in finančni plan za leto 2015
8. Volitve nadomestnih članov upravnega odbora
9. Razno

Mladoletni in polnoletni člani lahko sodelujejo na skupščini s pooblastili. Volilno in glasovalno pravico imajo samo polnoletni člani kluba. Gradivo za skupščino je na vpogled v torek, 17. februarja 2015, od 17. do 18. ure, v mali sejni sobi Občine Naklo. Prosimo vas, da ob udeležbi poravnate tudi članarino za leto 2015 (5,00 EUR za mladoletne in 20,00 EUR za polnoletne člane kluba)


Upravni odbor NK Naklo