SKUPŠČINA

Redna letna skupščina NK Naklo bo potekala dne 26.5.2020, ob 18:30 v prostorih Občine Naklo, Stara cesta 61, 4202 Naklo. 

Predvideni dnevni red skupščine je sledeč:

1. Otvoritev skupščine

2. Ugotovitev sklepčnosti

3. Izvolitev organov skupščine - predsednika skupščine, zapisnikarja, verifikacijska komisija in overovatelja zapisnika.

4. Poročila o delu organov kluba v preteklem letu - poročilo UO, poročilo NO in poročilo DK

5. Razprava na poročila

6. Volitve organov kluba

7. Program za naslednje mandatno obdobje

8. Razno

Gradivo za skupščino je na voljo za vpogled v ponedeljek, 25.5.2020, med 19:00 in 20:00 uro po predhodni prijavi na mitja.majnik@gmail.com do vključno petka 22.5.2020. Gradivo bo na vpogled v klubskih prostorih ob igrišču z naravno travo ob poslovni stavbi Merkurja.