SKLOP ROŽLE

V soboto so naši najmlajši z visoko zmago zmagali v programu Rožle in pokazali, kako lepo napredujejo.