REDNA LETNA SKUPŠČINA KLUBA

Redna letna skupščina Nogometnega kluba Naklo bo v torek dne 26.3.2019 ob 18.30 v sejni sobi v kletnih prostorih Občine Naklo, Stara cesta 61 v Naklem. Ogled gradiva bo možen na osnovi predhodne najave na info@nknaklo.si v petek 22.3.2019. 

Vabljeni!