REDNA LETNA SKUPŠČINA KLUBA

Redna letna skupščina Nogometnega kluba Naklo bo v torek dne 6.3.2018 ob 19.00 v sejni sobi v kletnih prostorih Občine Naklo, Stara cesta 61 v Naklem. Ogled gradiva bo možen na osnovi predhodne najave na info@nknaklo.si v petek 2.3.2018. 

Vabljeni!