REDNA LETNA SKUPŠČINA 2017

VABILO

Vabimo vas na redno letno skupščino Nogometnega kluba Naklo,
ki bo v četrtek, 9. marca 2015, ob 19. uri,
v kletnih prostorih občinske stavbe Občine Naklo.

Dnevni red:
1. Otvoritev in imenovanje organov skupščine
2. Poročilo verifikacijske komisije
3. Poročilo upravnega odbora za leto 2016 in finančno poročilo
4. Poročilo nadzornega odbora za leto 2016
5. Poročilo disciplinske komisije za leto 2016
6. Potrditev poročil UO, NO in DK
7. Plan dela in finančni plan za leto 2017
8. Razno